KIP SLOBODE – NEOBIČAN POKLON KOJI JE POSTAO SIMBOL NJUJORKA