ODRŽANA REGIONALNA KONFERENCIJA O INOVACIJAMA U PREDUZETNIŠTVU U TURIZMU