U Egiptu pronađeno 2.000 mumificiranih glava ovnova