CENTAR DEČIJIH LETOVALIŠTA NA 43. MEĐUNARODNOM SAJMU TURIZMA