Dubrovnik: Apartmana sve više, životnog prostora za građane sve manje