JAHORINA PLANIRA KANDITATURU ZA SVETSKE KOMPANIJSKE SPORTSKE IGRE