Majorka planira da ograniči broj turista zbog prevelike gužve