U pripremi Sporazum o slobodnoj trgovini, kriza je šansa za Srbiju i Egipat