42. MEĐUNARODNI BEOGRADSKI SAJAM TURIZMA – „PUT POD NOGE“