PRVI DANI NOVE GODINE NA JAHORINI OBELEŽENI UZ ZABAVU I DOBRE REZULTATE