Dok se Evropa suočava sa krizom, u jednom malom nemačkom gradu niko ne brine o računima