Delegacija Vojvodine u Indiji: Fokus pregovora je zdravstveni i kulturološki turizam