Japan organičava broj turista na jednom od popularnijih ostrva