Pronađena „Knjiga mrtvih“ na groblju starom 3.500 godina