U tursko letovalište u jednom danu doletelo 100 hiljada turista