Vidljivost Severne svetlosti (Aurora Borealis) u 2024. je sve veća