Francuske vlasti planiraju do Olimpijskih igara masovnu kontrolu cena usluga širom Francuske