COP28: Dubai je spreman za najveću svetsku konferenciju o klimi