OLIMPIJSKI CENTAR JAHORINA KRIZU REŠAVA NOVIM PROJEKTIMA